Dira, Dhima na Malengo

Dira

“Kuwa taasisi yenye uwezo wa kukabiliana na upungufu wa chakula kwa wakati ifikapo mwaka 2020”.

Dhima

“Kuhakikisha usalama wa chakula nchini kwa kununua, kuhifadhi na kuzungusha akiba ya chakula kwa ufanisi na tija.”