Ununuzi wa Akiba ya Chakula

Wakala una jukumu la kununua chakula cha akiba. Mazao yanayonunuliwa kwa sasa ni mahindi, mtama na mpunga. Mazao haya hununuliwa kupitia Kanda za Wakala katika maeneo yaliyobainika kuwa na uzalishaji wa ziada wa chakula, hususan vijijini. Aidha, katika zoezi hili maandalizi hufanywa kwa kushirikiana na Mikoa pamoja na Halmashauri zitakazo, husika katika ununuzi. Elimu kuhusu ubora wa nafaka na vigezo hutolewa kwa wakulima na watumishi wanaohusika na ununuzi. Zoezi la ununuzi huanza mwezi Julai na kumalizika Desemba kila mwaka.

Wakala hutumia njia zifuatazo katika ununuzi wa chakula kwa ajili ya akiba ya Serikali.

· Vituo vya Ununuzi: Wakala hutumia vituo vya ununuzi ikiwa ni pamoja na vile ambavyo vinahamishika (mobile collection center).

· Vikundi/SACCOS/AMCOS: Wakala hubaini vikundi na Taasisi za Wakulima kama vile AMCOS, SACCOS ambazo ziko tayari kuuza nafaka kwa Wakala na kuingia nazo mikataba kwa lengo la kuimarisha ushirika nchini.

· Kutumia Mawakala: Wakala hubaini na kuingia mikataba na mawakala ya kuuza mahindi/mtama kwa Wakala lengo likiwa ni kusogeza huduma kwa wakulima katika maeneo ambayo NFRA haina vituo vya ununuzi.

· Kutumia Zabuni: Kutangaza zabuni za wazi hususan katika maeneo yenye uzalishaji mdogo ili wazabuni watakaoshinda wapeleke mahindi katika maghala ya Wakala yaliyoko maeneo hayo .

Ifuatayo ni orodha ya vigezo vinavyozingatiwa wakati wa ukaguzi wa ubora wa mahindi.

Na.

Vigezo

Kiwango cha juu (%)

1.

Kukauka/Unyevunyevu

13%

2.

Takataka

0.5%

3.

Punje zilizovunjika

2%

4.

Punje zilizoliwa na wadudu

1%

5.

Punje zilizosinyaa/zilizooza

1%

6.

Punje mbovu/zilizooza

2%

7.

Punje za rangi tofauti

0.5%

8.

Punje zisiwe na sumu, aina yoyote ile ya uvundo au viuatilifu visinyotakiwa.

Hakuna