Mafanikio

Tangu kuanzishwa kwake, Wakala umetekeleza majukumu yake kwa mafanikio makubwa miongoni mwake yakiwa yafuatayo:

 1. Kununua nafaka kila mwaka kwa ajili ya akiba ya Chakula ya Taifahivyo kuwa soko kubwa linalotegemewa na wakulima;
 2. Kuhudumia mahitaji ya dharura ya chakula yaliyojitokeza kutokana na majanga mbalimbali kwa ufanisi na tija;
 3. Kuuza nafaka mbalimbali katika masoko ya ndani na nje ya nchi hivyo kupanua wigo wa soko kwa wakulima nchini;
 4. Kupunguza kasi ya mfumuko wa bei za vyakula kwa kuuza nafaka katika masoko pale unapojitokeza upungufu;
 5. Kuingizia Serikali fedha za kigeni zilizotokana na mauzo ya mahindi nje ya nchi;
 6. Kuelimisha wadau mbalimbali wa Kilimo kuhusu uvunaji na utunzaji bora wa nafaka baada ya mavuno, ili kuweza kupata na kununua nafaka zenye kukidhi ubora;
 7. Kuchangia maendeleo ya Ushirika nchini kwa kuwezesha vyama vya Ushirika na Vikundi vya Wakulima kuingiza mapato kupitia uuzaji wa mahindi kwa Wakala;
 8. Kuongeza fursa za kiuchumi kwa sekta mbalimbali kupitia kazi za usafirishaji, ajira za muda kwa wananchi wanaozunguka maeneo ya ununuzi na ulipaji wa ushuru katika Halmashauri ambazo ununuzi ulifanyika;
 9. Kubuni na kutekeleza Mradi wa Ujenzi wa Vihenge 56 na Maghala 9 ya Kisasa ambayo yataongeza uwezo wa kuhifadhi nafaka kwa tani 250,000;
 10. Kupata hati safi za hesabu za Wakala kila mwaka;
 11. Kuboresha mifumo ya utendaji kazi ikiwamo kuongeza matumizi ya TEHAMA.