Uhifadhi

Jukumu kuu la Wakala ni kununua, kuhifadhi na kutoa chakula cha msaada katika maeneo yenye upungufu wa chakula na waathirika wa majanga mengine kitaifa. Wakala hutekeleza majukumu yake nchi nzima kupitia Kanda nane ambazo zimeundwa kimkakati kwa kuzingatia ukanda wenye uzalishaji mkubwa wa nafaka (Makambako, Songea, Sumbawanga na Songwe), Ukanda wenye uzalishaji wa wastani (Dodoma na Arusha) na ukanda wenye uzalishaji mdogo (Kipawa na Shinyanga).

Uanzishaji wa kanda hizi umewezesha Wakala kuhudumia mikoa yote ya Tanzania Bara ukiwa na maghala 34 yenye uwezo wa kuhifadhi tani 251,000.

Jedwali: Mgawanyo wa Mikoa Kikanda na Uwezo wa Kuhifadhi hapa chini.

Na.

Kanda

Uwezo wa Hifadhi (Tani)

Mikoa Inayohudumiwa

1

Arusha

39,000

Arusha, Kilimanjaro na Manyara

2

Dodoma

39,000

Dodoma na Singida

3

Kipawa

52,000

Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Morogoro, Mtwara na Lindi

4

Makambako

22,000

Iringa, na Njombe

5

Shinyanga

14,500

Shinyanga, Tabora, Mwanza, Mara, Kagera, Geita, Simiyu na Kigoma

6

Songea

29,000

Ruvuma

7

Songwe

17,000

Mbeya na Songwe

8

Sumbawanga

38,500

Rukwa na Katavi

Jumla

251,000Kuongeza Uwezo wa Kuhifadhi Nafaka

Wakala upo katika utekelezaji wa Mradi wa Kuongeza Uwezo wa Kuhifadhi nafaka katika kanda saba (7) mradi ambao ukikamilika utawezesha kuongeza uwezo wa kuhifadhi nafaka kutoka tani 251,000 zilizopo sasa kufikia tani 501,000.

Jedwali: Uwezo wa Kuhifadhi Nafaka wa sasa na Baada ya Kukamilika kwa Mradi

Na.

Kanda

Uwezo wa Hifadhi kwa Sasa (Tani)

Uwezo wa Hifadhi Baada ya Mradi Kukamilika (Tani)

Mikoa ya Tanzania Bara

1

Kipawa

52,000

52,000

Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Morogoro, Mtwara na Lindi

2

Arusha

39,000

79,000

Arusha, Kilimanjaro na Manyara

3

Dodoma

39,000

59,000

Dodoma na Singida

4

Makambako

22,000

62,000

Iringa na Njombe

5

Songwe

17,000

37,000

Mbeya na Songwe

6

Sumbawanga

38,500

83,500

Rukwa na Katavi

7

Songea

29,000

84,000

Ruvuma

8

Shinyanga

14,500

44,500

Shinyanga, Tabora, Mwanza, Mara, Kagera, Geita, Simiyu na Kigoma

Jumla

251,000

501,000