Muundo wa Taasisi

Wakala unaongozwa na Afisa Mtendaji Mkuu ambaye huteuliwa na Waziri mwenye dhamana kwa kushauriana na Katibu Mkuu. Afisa Mtendaji Mkuu anasaidiwa na Wakurugenzi watatu ambao ni Mkurugenzi wa Uendeshaji, Mkurugenzi wa Maendeleo ya Biashara na Mkurugenzi wa Utawala na Rasilimaliwatu, Mameneja wa Kanda na Wakuu wa Vitengo vine vya Ukaguzi wa Ndani, Ununuzi, Sheria na Udhibiti Fedha.

Mkurugenzi wa Uendeshaji anasaidiwa na Meneja wa Uendeshaji na Meneja wa Uthibiti Ubora na Uhifadhi; Mkurugenzi wa Maendeleo ya Biashara anasaidiwa na Meneja wa Mipango na Uwekezaji, Meneja wa Masoko na Meneja wa Tehama, na Mkurugenzi wa Utawala na Rasilimali Watu anasaidiwa na Meneja wa Rasilimaliwatu na Utawala na Meneja wa Majengo Miliki na Mazingira

Wakala una watumishi 211 kati ya hao, watumishi 43 wapo Makao Makuu ya Wakala na watumishi waliosalio wapo katika kanda saba za Wakala.