Uzungushaji wa Chakula

Wakala huhifadhi nafaka kwenye maghala kwa kipindi kisichozidi miaka mitatu. Ili kuongeza usambazaji wa nafaka katika masoko, Wakala huingiza chakula katika masoko yaliyobainika kuwa na upungufu wa chakula. Aidha, Wakala huuza chakula kwa taasisi mbalimbali ili kukidhi mahitaji wa wakati. Uuzaji wa nafaka husaidia Wakala kupata nafasi ya ununuzi wa mazao mapya na kupata mapato ya kurudishia ghalani mazao mpya.