Wasiliana Nasi

Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula.
Anwani/Mahali S.L.P 1050, Eneo la Viwanda, Kizota, Dodoma,Tanzania.
Hotline: +255 (0) 26 2963953
Nukushi: Nō: +255 (0) 26 2963950
Barua pepe: info@nfra.go.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo