Wasiliana Nasi

Wakala wa Taifa wa Hifadhi wa Chakula.
Anwani/Mahali P.O. Box 1050, Dodoma,Tanzania
Hotline: +255 26 2340012
Nukushi: Nō: +255 26 2340014
Barua pepe: info@nfra.go.tz
Mrejesho, Malalamiko au Wazo